Feed on
Posts
Comments

Båtførerprøven er obligatorisk for alle som er født 1.1.1980 eller senere, og som skal føre en båt som har motor på over 25 hestekrefter eller føre en båt som er over 8 meter.

Når du tatt båtførerprøven har du anledning til å føre en fritidsbåt som er inntil 15 meter lang. Er du usikker på om du har lov til å føre en spesiell båt kan du enkelt kontakte Sjøfartsdirektoratet ang. krav til sertifikat for denne typen båt.

For at du skal kunne føre en fritidsbåt med motorytelse på over 10 hestekrefter eller at du oppnår hastighet på over 10 knop må du være fylt 16 år – det samme gjelder hvis båten er over 8 meter lang.

Er båten over 8 meter lang eller har motorytelse på over 25 hestekrefter må du altså ha båtførerbevis – vel og merke hvis du er født 1.1.1980 eller senere. Med en båtlengde på 15 meter eller mer er det et krav om at du har fritidsbåtskippersertifikat.

Skal du ta båtførerprøven må du være fylt 14 år, men vil ikke motta båtførerbeviset før du er 16 år.

I Narvik

I Narvik er det pr. i dag ingen steder hvor man kan ta båtførerprøven, men ved gå til nettsidene til Folkeuniversitetet.no kan man melde seg på et nettbasert studie. Dette koster 1525,- og du må være fylt 14 år for å kunne ta dette kurset.

Er du under 16 år vil du få en skriftlig bevitnelse på at prøven er bestått og du kan dermed legge ved denne dokumentasjonen når du søker om å få båtførerbeviset når du har fylt 16 år.

Meld deg opp til Båtførerprøven her.