Å drifte en marina

Alle som har jobbet med utvikling av marinaer og båthavner vet at dette er et tidkrevende og kostbart arbeid. Det er mye som skal på plass og man kan trekke frem klubbhus, fortøyninger, tauverk, flytebrygger, installasjoner av forskjellige slag som for eksempel drivstoffpumper, bølgedempere og ikke minst steiner til selve byggingen av en molo. Høres det kjent ut? Ja, det vet du nok hva vi her snakker om, og økonomi er derfor en viktig del av en hver båtforening som driver et nærmiljøanlegg som dette.

Nå bruker vi ordet nærmiljøanlegg, for det er akkurat dét det er. Enhver bygd, tettsted eller by med respekt for seg selv har et anlegg som dette, og det som er så spesielt med slike anlegg er at det er et yrende liv nærmest til enhver tid der. Foruten båtfolket og deres virke så er det gjerne arrangementer der, og det kan være marsjer, pubkvelder, møter, nyttårsaftenfeiringer og så videre – å ha på plass et anlegg som dette er derfor særdeles viktig. Mange slike foreninger får støtte til både drift og oppbygging men som regel så er det ikke tilstrekkelig eller så får man ikke midler. Da må man vende nesen andre steder og det å ta opp lån uten sikkerhet er en løsning flere bruker. Det er ikke optimalt, men for å bevege seg fremover må men se etter de løsningene man kan, og dette kan derfor bli redningen for enkelte foreninger. Sånn er verden og har man ingen andre sjanser så benytter man seg av de som faktisk ligger der tilgjengelig.

Man kan i senere instanser benytte eventuelle tilskudd og kontingenter for å bøte på de ekstra utgiftene som slike lån kommer med, men som sagt så tar man de mulighetene man har.