Monthly Archives: September 2015

Å drifte en marina

Alle som har jobbet med utvikling av marinaer og båthavner vet at dette er et tidkrevende og kostbart arbeid. Det er mye som skal på plass og man kan trekke frem klubbhus, fortøyninger, tauverk, flytebrygger, installasjoner av forskjellige slag som …